Sidebar

22
za, jan

Politiek & Maatschappij
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

038 Zwolle Maatschappij/Politiek/Veiligheid - Het college van de gemeente Zwolle heeft een nieuw programmaplan genaamd ‘Ondermijning’ vastgesteld om de stad en omgeving minder aantrekkelijk te maken voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Aan de hand van vier actielijnen wordt iedereen in de Zwolse samenleving op welk niveau en waar dan ook, bewust gemaakt van de risico’s van criminaliteit en hoe daarop beter kan worden ingespeeld. 


Ondermijning

Het programma Ondermijning zorgt voor een totaalaanpak, waarin bewustwording, weerbaarheid van zowel de gemeentelijke organisatie als de Zwolse samenleving én een gecoördineerde, integrale aanpak van ondermijning centraal staan.

Burgemeester Peter Snijders verwoordt: “Ondermijning speelt breed in de samenleving, het is een vermenging van onder- en bovenwereld. Die kan zich op allerlei terreinen voordoen en het is belangrijk dat we ons daarvan allemaal meer bewust worden en dat we daarin als gemeente nog meer met andere partners in de stad optrekken.
In Zwolle hebben we de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met een gezamenlijke aanpak van ondermijnende activiteiten door de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Denk bv aan de aanpak van de outlaw motorcycle gangs en de onderzoeken naar zorgfraude. Daarbij hebben we tot nu toe gehandeld op basis van concrete symptomen en vermoedens. Het ontbrak nog aan een samenhangende aanpak, waarbij we werken aan bewustwording én aan het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Daar gaan we nu mee aan de slag.”


Bewustmaking

Het programma focust op een brede aanpak voor het op elk niveau bewust makelen van risico’s van ondermijning in de samenlevingen.
Burgemeester Snijders: “Als gemeente willen we gastvrij zijn en dingen mogelijk maken in de stad, dat staat centraal in onze dienstverlening. Maar daarmee werken we misschien onbewust en onbedoeld ook mee aan het faciliteren van ondermijning. Daarom gaan we onze medewerkers en bestuurders bewust maken en werkprocessen tegen het licht houden om te zien of we daarin voldoende barrières hebben ingebouwd tegen mogelijk ondermijnende praktijken. Ook willen we waar dat mogelijk en nodig is meer informatie gaan delen met onze veiligheidspartners. Daarom hebben we ons als Zwolle ook aangemeld voor de landelijke Citydeal ‘Zicht op Ondermijning’, waarmee we meer mogelijkheden krijgen om informatie uit te wisselen met andere partners.” 


Vier pijlers

Aan de hand van vier pijlers wordt het programma in de komende jaren uitgevoerd. We zijn ons als bestuur en organisatie bewust van ondermijnende criminaliteit en willen ervoor zorgen dat bestuur en medewerkers (signalen van) ondermijning herkennen en melden. 

  1. We zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. We gaan verschillende  beleidsdocumenten en werkprocessen kritisch bekijken en als dat nodig blijkt onze werkwijze wijzigen of drempels inbouwen, bijvoorbeeld in processen voor vergunningen of subsidies;
  2. We versterken de weerbaarheid van de samenleving. Ook burgers, ondernemers en instellingen moeten zich bewust zijn van ondermijningsrisico’s en bereid zijn om er iets aan te doen.
  3. We gaan inwoners en ondernemers informeren en bewust maken van hoe zij met ondermijning te maken kunnen krijgen en oproepen om signalen te melden;
  4. Er komt een Zwols coördinatiepunt ondermijning. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale inzet hand in hand. Er komt een lokaal coördinatiepunt om de samenwerking met alle veiligheidspartners en andere betrokkenen op elkaar af te stemmen.

Peter Snijders: “Het programma richt zich dus zowel op bewustwording en preventie als op de gezamenlijke aanpak van ondermijnende activiteiten. Zwolle heeft voor het opzetten van een coördinatiepunt  van het ministerie van Binnenlandse Zaken al een bijdrage gekregen. Daarmee kunnen we voorlopig aan de slag; zo gaan we nu bekijken of er een speciaal meldpunt voor inwoners moet komen, zoals de gemeenteraad heeft gevraagd. Maar als je iets opvallends ziet of hoort, dan kun je dat natuurlijk ook nu al gewoon melden bij de gemeente of politie.”

Regionale samenwerking
Niet alleen op lokaal niveau, maar ook regionaal staat de aanpak van ondermijning op de agenda. In de afgelopen week besteedden alle elf IJssellandse gemeenten, samen met onder andere politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland, provincie Overijssel, Veiligheidsregio IJsselland en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland, aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit, onder andere door de wapeninleveractie. Ook was er aandacht voor bijvoorbeeld WhatsAppfraude, een vrij nieuwe vorm van criminaliteit, die nog niet door veel mensen wordt herkend.

Beheerders gezocht banner

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.